Evolution of the iPhone, as shown on Gizmodo:

http://gizmodo.com/watch-the-evolution-of-the-iphone-in-a-single-gif-1637000350

tqw9yxzygikobtizlrja

Advertisements